ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016 (pdf)

Το μουσείο στη σύγχρονη ελληνική  κοινωνία, θεωρείται βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο και αποτελεί μέρος της τυπικής, της  άτυπης αλλά και της  δια βίου εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό τα ελληνικά μουσεία δέχονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο. Κάθε νέος και νέα, ολοκληρώνοντας το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα έχει επισκεφθεί τουλάχιστον ένα μουσείο, άλλοτε συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου, άλλοτε σε περιήγηση που διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό της τάξης.  Ο βασικός στόχος  και στις δύο περιπτώσεις είναι να αποκομίσει το νεαρό άτομο μια θετική μουσειακή εμπειρία, ώστε και η στάση του αργότερα, ως ενήλικου ατόμου, απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά να είναι αντίστοιχα θετική.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές για τη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής περιήγησης; Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός διοργανώνοντας  την επίσκεψη των μαθητών του στο μουσείο;

Αυτό είναι το θέμα επιμορφωτικού σεμιναρίου  που διοργανώνει το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΦΑΔΥΑΤ . Το σεμινάριο απευθύνεται σεεκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία  Π.Ε. και Δ.Ε του Νομού Αττικής. Και διοργανώνεται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά στο πλαίσιο σεμιναρίου

ΕΥΗ ΠΙΝΗ