Ιστορια

Εικόνα 1

Εικόνα 1

Γνωριμία με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου είναι  ένα κομψό  διώροφο κτίριο με στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής το οποίο δένει αρμονικά με τα υπόλοιπα νεοκλασικά κτίρια του οικισμού. (εικ. 1). Κτίστηκε κατά τη διετία 1967-1968 στη θέση της παλαιάς οικίας του Αλέξανδρου Κορυζή, πρωθυπουργού της Ελλάδας το 1941. Οι κληρονόμοι Κορυζή δώρισαν το παλαιό κτίσμα στο Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να λειτουργήσει εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s