10 ΜΠ 7459 ΕΜΒΟΛΟ, ΜΠ 3640 ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Χάλκινο έμβολο και μαρμάρινος οφθαλμός τριήρους – 5ος αι. π.Χ

Size: 2592 × 1944

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s