ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ – AUTUMN MEETING OF THE TROIZEN RESEARCH PROJECT

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου συναντήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου οι αρχαιολόγοι της ΚΣΤ Εφορείας Στέλλα Χρυσουλάκη και Χάρης Πιπέλιας με τους φοιτητές του καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χαιδελβέργης Reinhard Stupperich και την αυστραλιανή διεπιστημονική ομάδα του David Hill για να συζητήσουν την πορεία της έρευνας επιφανείας και της τοπογράφησης των αρχαιοτήτων που πραγματοποιήθηκε το 2012 και 2013.

Autumn meeting of the Troizen Research Program.

On September 23 at the Archaeological Museum of Poros the archaeologists of 26th EPKA Stella Chryssoulaki and Charis Pipelias met with the students of Professor of Archaeology at the University of Heidelberg, Reinhardt Stupperich and the australian interdisciplinary team of David Hill in order to discuss the course of the survey research and the mapping of antiquities that took place in 2012 and 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s