ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» χρηματοδοτούμενου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007 -2013.

Oι αιτήσεις κατατίθενται από 27/6/2014 έως και 3/7/2014 μόνο στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΔΕΑΜ) κατά τις ώρες 9:00 – 15:00 είτε ταχυδρομικά όπως αναφέρεται στην προκήρυξη (βλ. link)

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/27062014B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s