ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ.

Μια πρώτη θεώρηση

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Οι ανακοινώσεις της Ημερίδας (χαιρετισμοί,κείμενα, παρουσιάσεις, βίντεο)

DSC_7531

Χαιρετισμοί

Ν. Ξυδάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας  Πολιτισμού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γ.Γ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ε. Κόρκα, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Χαιρετισμός για την ημερίδα των Αρχαίων Υδροσυστημάτων ύδρευσης του Πειραιά

Ι. Γκόλιας ,Πρύτανης ΕΜΠ

Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αρχαιολογική προσέγγιση.

Προεδρείο: Κ. Παπαγγελή,Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

Παρουσίαση των ανασκαφών του έργου 

Στ. Χρυσουλάκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

1.Παρουσίαση των ανασκαφών του έργου

1.Ανασκαφή

Το Ιπποδάμειο σύστημα και η μορφή των οικιών

Γ.Πέππας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

2.Πέππας Το Ιπποδάμειο σύστημα και η μορφή των οικιών

2.Ιπποδάμειο-σπίτια

Τα συστήματα ύδρευσης

Π. Κουτής και Αιμ.Μπεντερμάχερ–Γερούσης,Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

3.Κουτής_Μπεντερμάχερ Γερούσης Τα συστήματα ύδρευσης

3.κατασκευές

Ευρήματα της ανασκαφής

Στ. Χρυσουλάκη καιΓ.Πέππας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

 4.Χρυσουλάκη_Πέππας Ευρήματα της ανασκαφής (2)

4.Ευρήματα

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τεχνολογική προσέγγιση.

Προεδρείο: Κ. Κούτσας, Αττικό Μετρό Α.Ε.

Αναπαράσταση λειτουργίας των δεξαμενών συλλογής ομβρίων

Ν. Μαμάσης, Π. Δευτεραίος, Ν.Ζαρκαδούλας και Δ. Κουτσογιάννης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,ΕΜΠ

Pres_cist_5_14_fin

Περιγραφή των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της στενής και ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά, βάσει των ερευνών για τις επεκτάσεις του Μετρό.

Μ. Μπενίση, Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας Αττικό Μετρό Α.Ε.

MB_final

Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της «Μάργας του Πειραιά» – Συγκριτική ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς της στις αρχαίες και σύγχρονες υπόγειες κατασκευές της περιοχής του σταθμού «Δημοτικό Θέατρο».

Γ. Στούμπος, Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας Αττικό Μετρό Α.Ε.

GS_final

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Στ. Χρυσουλάκη και Ν.Μαμάσης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων και Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος,Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Pres_synth_5_1_fin

8.Χρυσουλάκη Σύνθεση – Μουσειολογικά

 

Βασική επιδίωξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων υπήρξε από την έναρξη του έργου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. «Επέκταση της Γραμμής 3: Τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς» η διεπιστημονική προσέγγιση των αρχαιολογικού υλικού με στόχο την πληρέστερη τεκμηρίωση των ανασκαφικών δεδομένων παράλληλα με την απρόσκοπτη εξέλιξη του τεχνικού έργου. Η φύση των ευρημάτων άλλωστε ευνόησε από την πρώτη κιόλας στιγμή την ανάπτυξη της στενής συνεργασίας της αρχαιολογικής ομάδας με τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Καρπός των συνεργασιών αυτών ήταν η συνδιοργάνωση από την Εφορεία και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Επιστημονικής Ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν οι ανασκαφές του έργου, η τεχνολογία του υδροσυστήματος της αρχαίας πόλης του Πειραιά και η εξέλιξή του ανάλογα με τις εκάστοτε υδατικές ανάγκες και με την πολεοδομική οργάνωση της πόλης, καθώς και οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που καθόρισαν την ανάπτυξή του.

Τα έργα ύδρευσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά, αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Περιλαμβάνουν φρέατα, υπόγειες δεξαμενές, ενωτικές σήραγγες και υδραγωγείο. Κατασκευάστηκαν σε διαδοχικές ιστορικές περιόδους που συμπίπτουν με αντίστοιχες αλλαγές στις κοινωνικές δομές και στην οργάνωση της πόλης,ώστε να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υδροδότησης, με εναλλακτικές τεχνικές και επεμβάσεις στα προϋπάρχοντα έργα. Η κατανόηση της λειτουργίας του αρχαίου υδροσυστήματος και η εξέλιξη του μέσα στο χρόνο, συνδέεται με ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον τεχνικό κόσμο, όπως η αειφορία των κατασκευών, η ευφυής αξιοποίηση περιορισμένων υδατικών πόρων και η τροποποίηση υπαρχόντων συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες και διαχειριστικές προτεραιότητες. Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω προσέγγιση της κοινωνικής λειτουργίας και φωτίζει πτυχές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα.Για το σκοπό αυτό απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση και συνέργεια πολλών γνωστικών πεδίων σε μία υπό εξέλιξη έρευνα που επιδιώκει να αποτελέσει ένα διαρκή διάλογο παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, ανοιχτό σε εναλλακτικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s